بازاریابی و فروش برپایه روانشناسی و ارتباطات

جهت آشنایی بیشتر با دوره آموزشی می توانید فایل صوتی زیر که بخشی از دوره…

امتیاز
2.00 از 2 رأی
2.00 2 رای
970,000 تومان